Monday, 5 November 2012

Kepentingan Keperluan Asas Kepada Manusia


 1. Manusia memerlukan 4 keperluan asas.
 2. Manusia akan mati jika keperluan hidup mereka tidak dipenuhi dalam jangka masa yang lama.
 3. Antara keperluan asas bagi manusia :
    a) Makanan
    b) Air
    c) Udara(Oksigen)
    d) Tempat berlindung

Kepentingan Keperluan Asas Kepada Manusia adalah seperti berikut:

A) MAKANAN


 Manusia memerlukan makanan untuk :
a) Pembesaran
b) Mendapatkan tenaga
c) Pertahanan dari serangan penyakit / supaya sentiasa sihat
d) Membekalkan haba bagi memastikan badan sentiasa kekal dalam suhu yg sesuai


B) AIRAir adalah satu keperluan yang penting bagi manusia.

Manusia dan memerlukan air untuk :
a) Mengekalkan suhu badan
b) Mengangkut makanan yg telah dicernakan
c) Membantu pembuangan sisa kumuh
d) Diperlukan dalam pengedaran darah

Manusia akan mati jika tidak mendapat air yang secukupnya dalam tempoh masa yang 
lama.

C) UDARA


1. Udara adalah keperluan yang paling penting dalam kehidupan.

2. Tanpa udara manusia dan haiwan akan mati dengan cepat.
3. Manusia memerlukan oksigen untuk bernafas.

D) TEMPAT BERLINDUNGTempat perlindungan diperlukan oleh manusia untuk :

a) Melindungi dari bahaya
b) Panas matahari
c) Hujan


Jenis jenis tempat perlindungan manusia : 
a) Pondok
b) Rumah panjang
c) Flat
d) Banglo
e) Teres

No comments:

Post a Comment