Saturday, 3 November 2012

Bab 1 : Manusia

Kita mulai dengan tajuk-tajuk yang dipaparkan.... Manusia

Dalam tajuk  ini, murid-murid dapat :

1) Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup.
2) Menghargai keperluan asas yang ada.
3) Mengaplikasi pengetahuan tentang tumbesaran manusia.

Selamat belajar ^^

No comments:

Post a Comment